Statybų techninė priežiūra

Techninę priežiūrą statyboms organizuoja užsakovas arba statytojas, o viso šio proceso tikslas yra vykdyti kontrolę ir užtikrinti, kad statinys atitiktų projektą, rangos sutarties sąlygas techninius reikalavimus ir kt. Priežiūra yra vykdoma etapais, taip užtikrinant viso statybos proceso atitiktį, ir yra labai svarbi kiekvienų statybų sudedamoji dalis.

Kodėl reikalinga statybų techninė priežiūra?

Iš tikrųjų statybos techninė priežiūra yra privaloma visada, kai statyba vyksta vadovaujantis statybos projektu. Gali pasirodyti, kad tai šioks toks suvaržymas, tačiau iš tikrųjų tokia priežiūra padeda užtikrinti darbų kokybę. Taip pat galioja tam tikri ribojimai, pavyzdžiui, statybų techninės priežiūros paslaugas turi teikti ne statinio rangovas. Priežiūros paslaugą perka užsakovas, tad techninis prižiūrėtojas, pasirašęs su juo sutartį, atstovauja būtent užsakovo interesus. Tai padeda apsisaugoti nuo nesąžiningų rangovo veiksmų ir užtikrinti kokybę kiekviename statybų etape.

Techninė priežiūra užtikrina ne tik darbų bei naudojamų medžiagų kokybę, bet ir parametrus. Tai reiškia labai daug: vienos medžiagos atsakingos už šilumos izoliaciją, o kitos – palaiko pastato konstrukciją, tad yra gyvybiškai svarbios saugumui. Techninė priežiūra apima visus elementus ir etapus statybos, o kadangi pats užsakovas retai turi tiek žinių apie statybas, padeda jam užsitikrinti, kad moka už tą paslaugą, kurią pirko.

Statybos techninės priežiūros reikia visada, visai nesvarbu, kokios paskirties, dydžio ar aukščio pastatą statote. Specialistai tinkamai pasirūpins tiek individualaus namo, tiek daugiabučio statybų priežiūra ir užfiksuos visus rezultatus statybų žurnale.

Mūsų statybų techninės priežiūros galerija (įvykdyti ir vykdomi projektai):

Statinių techninės priežiūros darbai

namas

Ši paslauga yra formuojama taip, kad užsakovui būtų patogu. Techninis prižiūrėtojas pats atvyksta į statybvietę ir atlieka sutartas užduotis, kurios užtikrina darbo kokybę. Taip pat prižiūrintis statybas specialistas gali ir priimti darbus – tai gana patogu užsakovui, nes tokiu atveju specialistas prisiima ir atsakomybę.

Ši paslauga yra formuojama taip, kad užsakovui būtų patogu. Techninis prižiūrėtojas pats atvyksta į statybvietę ir atlieka sutartas užduotis, kurios užtikrina darbo kokybę. Taip pat prižiūrintis statybas specialistas gali ir priimti darbus – tai gana patogu užsakovui, nes tokiu atveju specialistas prisiima ir atsakomybę.

Statinių techninė priežiūra apima šiuos darbus:

 • Statybų leidimo gavimas;

 • Geodezinių koordinačių, raudonųjų linijų žymėjimas ir įtvirtinimas statybų aikštelėje;

 • Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų plano perdavimas;

 • Techninės bei juridinės dokumentacijos forminimas;

 • Statinio projekto ir galiojančių teisės aktų laikymasis;

 • Statinio projekto galiojimo terminų kontrolė ir priežiūra;

 • Statinio projekto pakeitimų priežiūra;

 • Statybos darbų kokybės ir atlikimo technologijos kokybės užtikrinimas;

 • Statybos metu naudojamų medžiagų ir įrenginių patikra;

 • Atliktų darbų kiekių ir faktinių duomenų atitikties užtikrinimas;

 • Užsakovo informavimas apie neatitikimus;

 • Statybos žurnalo pildymo kontrolė ir statyboms užbaigti reikalingų dokumentų parengimas.

Statybų techninės priežiūros privalumai

Jei ieškote privalumų, tai statybose techninė priežiūra suteikia jų iš tikrųjų nemažai. Visų pirma, užtikrinamas atitikimas projektui, o tai labai svarbu. Ir tai ne tik galutinė statinio išvaizda, bet ir savybės, panaudoti medžiagų kiekiai bei reikalingi darbai. Kitaip tariant, techninis prižiūrėtojas užtikrins, kad rangovas naudotų reikalingą statybinių medžiagų ir darbų kiekį, kiekvienas nukrypimas nuo projekto turi būti apskaičiuotas ir racionaliai pagrįstas.

Tai itin svarbu dėl išlaidų. Rengiant projektą paruošiama ir sąmata, kuri atliekant darbus tikslinama, tačiau laikantis projekto šis kainos svyravimas paprastai nėra didelis – už tai atsakingas specialistas, kuris vykdo techninę priežiūrą. Dėl šios priežasties itin svarbu pasirinkti savo srities profesionalus, statybų priežiūrą patikėkite tik kompetentingai ir sąžiningai profesionalų komandai, kuri pasirūpins projekto įgyvendinimu. Taip ne tik galėsite džiaugtis geriausia kokybe, bet ir mokėsite tik už tuos darbus bei medžiagas, kurios buvo reikalingos.

Kodėl rinktis mus?

Jei vertinate kokybę ir norite būti tikri, kad rangovas laikysis visų susitarimo detalių, galite pasikliauti mūsų paslaugomis. Statybų techniniai prižiūrėtojai kruopščiai bei profesionaliai atliks visus darbus. Mes vykdome ne tik techninę priežiūrą, atliekame ir statybų darbus, todėl žinome tiek teorinius, tiek praktinius niuansus.

Specialistai pildydami statybos darbų žurnalą išspręs įvairius klausimus, dėl kurių be techninės priežiūros galvas reikėtų laužyti užsakovams. Preciziškas atitikimas projektui suteiks galimybę džiaugtis statiniu, jis visiškai atitiks lūkesčius, nekils problemų tvarkant dokumentaciją ar sprendžiant kitus su nauju statiniu susijusius klausimus.

Žinių stygius ir nenoras gadinti santykių su rangovu dažnai pakiša koją klientams, tačiau techniniai prižiūrėtojai visa tai lengvai įveikia. Jie savo funkcijas vykdo objektyviai, nors iš tikrųjų pats užsakovas turėtų būtų suinteresuotas savo statinio kokybe – taigi, iš esmės vykdant techninę priežiūrą atstovaujami užsakovo interesai.